Leave Your Message
Onlaýn sorag
10020rn8wechat
100218ipwhatsapp
6503fd0rz0
01020304

biz kim

Hebei Moyo Technologies Co. Ltd-e hoş geldiňiz! Kompaniýa senagat bilen söwdanyň integrasiýasyny amala aşyrýar we 2014-nji ýyldan bäri SPC pol öndürýär. SPC pollarynyň ösüşini, gözlegini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýär. Zawod 70,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 3 sany doly awtomatlaşdyrylan nemes asyl import liniýasy, ýyllyk önümçiligi 3,24 million inedördül metr. Önümler Gündogar Europeewropanyň, ABŞ-nyň, Eastakyn Gündogaryň, Günorta Amerikanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär. Önümçilik amallarymyzyň golçur kärhanamyz Şandong Sinhai täze materiallar kärhanasy Ltd. tarapyndan amala aşyrylandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Hebei Moyo Technologies Co. Ltd, işimiziň umumy dolandyrylyşyna we strategiki ugruna gözegçilik edýär.

doly gör
100068xd
01
Tab poluna hoş geldiňiz

Öňdebaryjy daşky eýwan bezeg bahasy hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Meşhur

önümlerimiz

Kompozit önümler barada mugt nusga berip bileris we müşderiniň öwgüsini almak üçin açyk wpc poluň lomaý satuwy.

Elmydama halkara tehnologiýa ösüşi bilen yzygiderli hereket ediň, önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyryň we dizaýn düşünjelerini täzeläň.

64d98f7m9u
64d98f7jkk
64d98f7v3v
64d98f7rof
64d98f7tjy
64d98f7qc2